Na první pohled působí web Napisemezavas.cz uspořádaně a všechny informace jsou zařazeny podle kategorií čeho se týkají. S orientací na webu by právě proto neměly být žádné problémy. Na webu byste si měli snadno najít všechny informace, které budete potřebovat. Informace jsou přehledně uspořádány podle možnosti využití webu. Na domovské stránce naleznete informace o fungování webu a možnostech výběru prací, které budete potřebovat vypracovat. Kromě nějakých běžných středoškolských nebo bakalářských prací si tak můžete nechat zpracovat různé ročníkové práce, diplomové práce, prezentace, semestrální práce a jiné. Samozřejmostí webu jsou gramatické a stylistické korektury, které jsou deklarované, jako zdarma.

 

Ceny

Cena vypracování každé práce se počítá podle počtu stran. Referáty, slohové práce, eseje, úvahy a podobné práce Vás tak vyjdou za 189kč za jednu stranu. Pokud potřebujete vypracovat nějakou absolventskou práci, tak podle náročnosti a druhu práce se ceny pohybují od 289-449kč za stranu. Možností pro Vás také může být vypracování nějakých specifických úkolů, jejichž vypracování je individuální.

65%
Cena

 

Rozsah nabídky

Web Napisemezavas.cz Vám nabízí možnost napsání různého druhu prací, ať už na střední nebo vysokou školu. Od běžných referátů, slohů, esejí, úvah, popisů, recenzí a tak dále. Druhy práce jsou rozděleny podle několika kategorií, přímo z nich si můžete vybrat druh práce, kterou potřebujete napsat. Vybírat si tak můžete z různých odborných, studentských, překladových a dalších prací. Podle tabulek a druhu práce se tak dokážete jednoduše orientovat při výběru Vámi požadované práce, hned tam už i budete vidět cenu za jednu stranu.

80%
Rozsah nabídky
 

 

Dodržování Termínů

Termíny odevzdání prací jsou dodrženy, avšak s poměrem kvality a s napsáním celé práce, je to slabé a nedá se to považovat za klad. Termín odevzdání samotné práce je možné zadat při objednávce a při vyplňování všech potřebných informací. Dodržení termínu práce tedy bylo dodrženo pro mě na stanovený termín.

100%
Termíny

 

Kvalita

Práce psaná webem Napisemezavas.cz nebyla podle našich představ a ani kritérií. Kvalita práce byla na nízké úrovni a s jazykem byl menší problém. Se stylistikou práce jsem také nebyla spokojena při celkovém dojmu a posuzování práce. Web mi nepřišel jako vhodný pro vypracování mnoha témat, které mají v nabídce, a ani jako spolehlivý. Nabídka práce webu je široká, avšak jejich zprostředkování a napsání nevidím jako lehkou úlohu. Při objednávce si dávejte dobrý pozor na zadávání a na správný výběr. Gramatika a formátování práce, tak i korektury jsou slabé, nejsou zpracovány podle představ a může být tím pádem nepoužitelná. Také vidíme veliký problém s veřejnými ukázkami prací, které web dělal pro jiné studenty – je to porušení dohody o anonymitě!

40%
Kvalita

 

Komunikace

Komunikace s webem je možná telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Velkým nedostatkem pro web je to, že není možné je kontaktovat například přes Skype nebo nějakou online síť. Avšak v případě nutnosti je můžete kontaktovat na jejich emailovou adresu, nebo na domovské stránce webu můžete najít více telefonních čísel.

70%
Komunikace a podpora

 

Celkový Dojem

Celkový dojem z webu nelze považovat kladně nebo uspokojivě. Článek nebyl zpracován podle mých představ a kvůli tomu pro mě (studenta, kteŕemu jsme pomáhali) nebyl použitelný. Jeho formátování nebylo vhodné, stejně jak i jazykové korektury a styl psaní celého článku. Termín dodání byl na čas, ale práce jelikož nebyla podle mých představ, jsme ji museli celou předělávat u jiné společnosti. S použitím jazyka v celé práci nebyl problém, ale styl ve kterém byla psána celá práce byl nevhodný. Při komunikací lze kontaktovat web telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Jako nevýhodu vidím to, že není možné se spojit nějak rychle přes sociální síť nebo podobně.

65%
Celkový dojem

Poslední aktualizace hodnocení 16. Leden 2017, Lucie Drobná