Web Zaverecne-prace.cz patří k webům, které jsou svými možnostmi využití práce opravdu na úrovni. Web poskytuje pomoc u školních nebo vědeckých prací, nebo třeba u nějakých referátů. Na druhou stranu web nemá speciální, ani originální design. Na domovské stránce naleznete několik kategorií, které zahrnují ty nejdůležitější informace. Při orientaci na webu byste neměli mít žádné problémy. Web funguje pro Slovensko a samozřejmě Česko. Na web se můžete také zaregistrovat a mít své přihlašovací údaje.

 

Ceny

Přes domovskou stránku se můžete dostat na ceník, který Vám přehledně zobrazuje ceny za jednotlivé články a vypracování. Běžné podklady pro referáty si můžete vypracovat již od 100kč za jednu stranu. Podklady pro seminární práce, bakalářské a jiné práce si můžete objednat od 148kč až do 298Kč za jednu stranu.

80%
Cena

 

Rozsah nabídky

Prostřednictvím tohoto webu si můžete objednat články převážně na středoškolské a vysokoškolské práce a prezentace, které Vám můžou být nápomocné i na obhajobě. Web zacerecne-prace.cz Vám tak nabízí vypracování diplomových prací, bakalářských prací, seminárních prací, disertačních prací a rigorózních prací. Na domovské stránce také najdete kategorii jako samotný web funguje. Kromě běžných středoškolských nebo vysokoškolských prací si také můžete objednat nějaké odborné práce nebo prezentace, které budete moci využít v praxi. Výběr možností je opravdu široký a Vy se tak klidně můžete obrátit na tento web, v případě že nebudete stíhat dokončení své práce.

95%
Rozsah nabídky
 

 

Dodržování Termínů

Termín odevzdání hotové práce byl trochu pozdě, protože práce nebyla vhodně napsána a potřebovala více času na kompletní předělání. Práce tedy byla odeslána pozdě, na to v jakém byla stavu byla a na poměr její kvality. Časově bylo náročné stihnout ji opravit, avšak stihli jsme to nakonec do odevzdání.

70%
Termíny

 

Kvalita

Objednávka vypracování od tohoto webu nebyla přesně podle představ. Rozsah práce byl splněn, ale samotná práce měla pár nedostatků, především co se týče chyb v gramatice, použití slov,  formátování a špatná stylistika. Práce si vyžadovala další větší úpravy, které zabraly hodně času, ale nakonec byla předělaná dle očekávání. Některé informace, které byly použity nebyly ověřeny zda jsou skutečně pravdivé – studentka za to dostala “sprda” od vedoucího práce.

70%
Kvalita

 

Komunikace

Web můžete kontaktovat prostřednictvím emailových zpráv nebo přes telefon. Na domovské stránce se můžete dostat ke kontaktům. Jejich telefonní číslo je možné zavolat kdykoliv, web funguje i pro Slovenské zákazníky. S telefonní komunikací nebyl problém. Pokud chcete s týmem mluvit, ale bojíte se o svoje číslo, můžete tak udělat přes Skype.

75%
Komunikace a podpora

 

Celkový Dojem

Český web zavercene-prace.cz je zaměřen na psaní zejména vysokoškolských prací, jako jsou diplomové, seminární nebo bakalářské práce. Web je v celku zastaralý a nemoderní. V porovnání s objednávkou a kvalitou práce, nelze mluvit o plné spokojenosti, ani o splnění úkolu na 100%. Celá práce měla spoustu nedostatků a chyb. Formátování bylo navíc nevhodné, nesplňovalo požadavky stanovené objednávky. Nevýhodou byl i pozdní termín předání objednané práce. S komunikací není problém.

81%
Celkový dojem